VEM FÅR LÄGGA ORDER?

Vem får jag lägga order på?
Du får endast lägga en order till en faktisk kund och endast på den kund som gör beställningen, via sms, epost eller via underskrivet orderformulär. Kunderna får gå ihop om en order, det viktiga är att du som säljare informerar om att den som står för ordern blir den som också kommer att vara ansvarig för ordern och betalningen. Däremot får du inte lägga en order på en kund som inte själv har kontaktat dig med en beställning, dvs varken på kunden själv eller kundens vän, man, syster eller annan anhörig. Detsamma gäller för dig som säljare och din egen order.

Vem får lägga en kundorder?
Du som säljare är den enda som får och kan lägga en order till din kund då det endast är du som av kunden fått godkänt att ta del av dennes personuppgifter. Du får alltså inte använda dig av en vän, syster eller annan anhörig för att få hjälp med orderläggning om sådant behov av extra hjälp skulle förekomma.
Det är viktigt att ingen annan än DU har tillgång till vårt system Specter och kunddata som finns i systemet och uppgifter som finns på orderbladen. Undantaget om du ansökt om och fått beviljat assisterande person (biträde) vid orderläggning och hantering av kunders personuppgifter.